آدرس کارخانه 

استان البرز – شهرستان نظرآباد – شهرک صنعتی نظرآباد – بلوار امام خمینی – کوچه دهخدا – قطعه 2 – G4324

 
تلفن کارخانه

+98 26 45331330

+98 26 45331329

+98 26 45331328

+98 26 45331327